Blog o generatívnej AI

V poslednom roku zaznamenala scéna LegalTech vďaka generatívnej AI významný rozruch. Advokáti, ktorí boli ešte pred príchodom tejto technológie otvorení zlepšovaniu efektivity vo svojich kanceláriách, sú teraz v popredí technologickej transformácie. Generatívna AI a ďalšie technológie ako automatizácia a robotizácia, môžu znamenať zásadnú zmenu v...

V ére digitálnej transformácie a technologických inovácií sa objavujú nástroje, ktoré majú potenciál obohatiť a transformovať právnu prax. Jedným z takýchto nástrojov je GPT (Generative Pre-trained Transformer), generatívna umelej inteligencia, ktorá je voľne dostupná na webe. GPT ponúka advokátom širokú škálu možností využitia, od generovania...