Ako získať nových zamestnancov (koncipientov)?

03.06.2023

Ako ovplyvňujú technológie záujem o výkon advokácie a čo je dôležité pre generáciu Z, ktorá vstupuje na trh práce? 

Advokácia je jednou z najstarších a najtradičnejších profesií na svete. No aj táto oblasť sa musí prispôsobovať novým výzvam a trendom, ktoré prinášajú technologický pokrok a zmeny v spoločnosti.

Generácia Z je považovaná za prvú digitálnu generáciu, ktorá vyrastala s internetom, smartfónmi a sociálnymi médiami. Títo mladí ľudia sú nároční, adaptívni a inovatívni. Majú vysoké očakávania od svojich zamestnávateľov, ale aj od seba samých.

V máji sme usporiadali seminár s názvom "Budúcnosť právnických kancelárií – očakávajme neočakávané", kde sme sa zamerali na zmeny, ktoré sa odohrávajú v advokácii a ako ovplyvňujú celú právnickú profesiu.

Jeden z diskutujúcich, JUDr. Pavol Poláček z advokátskej kancelárie POLÁČEK & PARTNERS, poukázal na to, že mladí zamestnanci majú iné pracovné návyky a preferencie. Chcú mať viac času na seba a svoje koníčky, sú ochotní pracovať z domu a neviažu sa na jedno miesto.

Podľa prieskumu medzi právnikmi a študentmi práva generácie Z veľké právnické firmy (BigLaw) strácajú na popularite. Len 39 % mladých právnikov z generácie Z chce pracovať v kancelárii BigLaw.

Pracovný tlak a nedostatok voľného času sú hlavné prekážky, ktoré odstrašujú mladých ľudí od advokácie. Až 62% by si radšej zvolilo nižší plat za viac času a lepšiu životnú rovnováhu.

Našťastie existuje LegalTech, ktorý môže pomôcť riešiť tieto problémy. LegalTech je súhrnný názov pre technológie, ktoré zjednodušujú, urýchľujú alebo automatizujú právne služby.

Napríklad pomocou umelej inteligencie môžeme analyzovať veľké množstvo dát, vyhľadávať relevantné informácie, tvoriť zmluvy alebo predpovedať výsledky sporov.

Tieto technológie môžu ušetriť čas a peniaze právnikom aj klientom, zvýšiť efektivitu a kvalitu práce a umožniť lepšiu spoluprácu medzi rôznymi subjektmi.

Technológie teda nie sú hrozbou pre advokáciu, ale príležitosťou pre jej rozvoj a modernizáciu. Generácia Z je pripravená na túto výzvu a Vy im môžete pomôcť dosiahnuť ich ciele a ambície.