"Môže AI nahradiť právnikov?"

28.05.2023

V dnešnom digitálnom veku sa technológia a umelá inteligencia (AI) rýchlo stávajú súčasťou každodenného života a profesionálneho prostredia. Právnický sektor nie je výnimkou.


AI sa stále viac využíva v právnom sektore a poskytuje právnikom nové nástroje a možnosti. Technologické inovácie, ako napríklad jazykové modely (LLM), umožňujú právnikom automatizovať niektoré rutinné úlohy, zjednodušiť právny výskum a analýzu dokumentov. Príchod AI do právnického sveta prináša efektivitu, presnosť a zrýchlenie procesov.


Vplyv AI na právnický sektor je diskutovanou témou, no je dôležité si uvedomiť, že právnická prax zahŕňa oveľa viac ako len aplikáciu právnych vedomosti. Právnici majú jedinečné schopnosti a skúsenosti, ktoré AI momentálne nemôže plne nahradiť. Tieto zahŕňajú strategické rozhodovanie, riešenie komplexných problémov, kritické myslenie a empatiu voči klientom.

Skutočná sila AI v právnom sektore spočíva v určitej spolupráci s právnikmi, nie v ich nahradení. AI môže byť nástrojom, ktorý právnikom pomáha v ich práci, uľahčuje im vykonávanie úloh a poskytuje im prístup k obrovskému množstvu právnych informácií. Právnici môžu využívať AI na automatizáciu rutinných úloh, čím uvoľnia čas pre dôležitejšie aspekty svojej práce.


Pred niekoľkými týždňami začala nadnárodná advokátska kancelária Allen & Overy, využívať platformu s AI pre svojich 3 500 zamestnancov v 43 kanceláriách. Platforma sa nazýva Harvey a je to platforma umelej inteligencie (AI), ktorá môže pomôcť právnikom vykonávať právne úlohy v oblastiach ako due diligence, súdne spory a compliance.


S narastajúcim využívaním AI v právnom sektore sa vynárajú aj otázky týkajúce sa etiky a práva. Ako sa bude regulovať používanie AI v práve? Ako sa bude zabezpečovať transparentnosť a zodpovednosť za rozhodnutia AI? Ako sa bude chrániť súkromie a bezpečnosť dát? Ako sa zaisti spravodlivosť a nediskriminácia pri použití AI?


Tieto otázky si vyžadujú hlbokú diskusiu medzi rôznymi zainteresovanými stranami, vrátane právnikov, technológov, vládnych inštitúcií a verejnosti. Je potrebné stanoviť jasné pravidlá a normy pre používanie AI v práve, ktoré budú rešpektovať ľudské práva a hodnoty. Je tiež potrebné vzdelávať a trénovať právnikov o možnostiach a rizikách AI, aby boli pripravení na budúcnosť.


AI je revolučnou technológiou, ktorá mení obchodné modely a spôsob fungovania mnohých odvetví vrátane práva. Už spomenutá kancelária Allen & Overy, právnická firma s ročnými príjmami vyše 200 miliárd dolárov si na úvodnej stránke svojho webu vyhradila priestor na informovanie o vytváraní a využívaní najnovších technológií, čo nasvedčuje tomu, že pre ich klientov je aj táto skutočnosť dôležitá.