Blog o marketingu v advokácií

V ére digitálnej transformácie a technologických inovácií sa objavujú nástroje, ktoré majú potenciál obohatiť a transformovať právnu prax. Jedným z takýchto nástrojov je GPT (Generative Pre-trained Transformer), generatívna umelej inteligencia, ktorá je voľne dostupná na webe. GPT ponúka advokátom širokú škálu možností využitia, od generovania...

V dnešnej dobe je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby advokátska kancelária mala svoju webovú stránku. Webová stránka by nemala byť len akousi web vizitkou, ale mala by poskytovať určité benefity pre návštevníka webu, konkrétne klientov.