S čím Vám vieme pomôct


Sme jedinou spoločnosťou s tímom odborníkov, ktorí sa zameriavajú na poskytovanie komplexných a efektívnych riešení pre advokátske kancelárie v rámci Slovenska a Česka. Naši odborníci majú dlhoročné skúsenosti v rôznych odvetviach, vďaka čomu môžeme ponúknuť šíroku škálu služieb.

Prinášame Vám zopár príkladov a riešení zrealizovaných u našich klientov.


  • Inovatívne prepojenie Vašich systémov:

Príklad: Advokátska kancelária používala v rámci svojej kancelárie 6 rôznych systémov.
Tento počet sťažoval prácu administratívnym pracovníkom aj advokátom. Keďže každý z týchto systémov mal svoje špecifické funkcie, ktoré boli dôležité pre jednotlivých pracovníkov, bolo nutné ich zachovať. Tieto systémy sme zautomatizovali a následne robotizovali, čo ušetrilo desiatky hodín práce mesačne a zároveň poskytlo lepší prehľad v údajoch.

  • Bezchybná synchronizácia so štátnymi registrami:

Príklad: Advokátska kancelária v rámci svojej agendy často vytvárala dokumenty, do ktorých prepisovala údaje zo štátnych registrov.
Z toho dôvodu sme túto činnosť zautomatizovali podľa požiadaviek kancelárie, čo prinieslo zníženie chybovosti vďaka pravidelným aktuálnym informáciám.

  • Zlepšenie procesov v kancelárii:

Príklad: Všetci vedeli, že existuje problém, ale nikto ho nevedel popísať a riešiť.
Naši špecialisti na zlepšovanie procesov metodikou REFA v advokátskych kanceláriách identifikovali a navrhli riešenia na optimalizáciu pracovných postupov, čo prinieslo ušetrenie času a peňazí. Taktiež to prispelo k zlepšeniu efektivnosti a produktivity.

  • Vynikajúci online marketing:

Príklad: Klient prevádzkuje webovú stránku, ktorá bola vytvorená expertmi s dôrazom na UI/UX dizajn, platil marketingovú agentúru, ale stále neprinášala dostatočný počet kvalitných klientov a teda neplnila svoju funkciu.
Na web sme implementovali virtuálneho asistenta, ktorý okrem zvyšenia počtu leadov aj odbremenil advokáta nielen od potenciálnych klientov, ale aj od existujúcich, nakoľko vybavuje určitú časť agendy s klientom.

  • Automatizácia a robotizácia pre advokátske kancelárie:

Príklad: Advokátska kancelária potrebovala presunúť niekoľkých zamestnancov na iné projekty. 
Z tohto dôvodu bolo potrebné zdigitalizovať v čo najväčšej miere celú jednu právnu oblasť, ktorej sa advokátska kancelária venuje. Dnes advokáti pri tejto agende vykonávajú len kontrolu.

  • Personalizovaná starostlivosť o klientov:

Príklad: Advokátska kancelária požadovala na zvýšenie efektivnosti niekoľko nových softvérov.
Vďaka nášmu osobitému prístupu sme v advokátskej kancelárií nezaviedli žiadnu novú platformu. Digitálnym auditom advokátskej kancelárie sa nám podarilo v kanceláriách využiť už zavedené systémy.

Veríme, že s našimi profesionálnymi službami a vašou oddanosťou kvalite a inováciám dosiahneme spoločný úspech a staneme sa vaším dlhodobým partnerom v raste a rozvoji vašej advokátskej kancelárie. 


Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.