Naša misia

Naša misia spočíva v tom, že poskytujeme advokátskym kanceláriám kľúč k transformácii ich pracovných procesov, umožňujeme im efektívnejšie využívanie ich času a zvýšiť ich konkurencieschopnosť na trhu prostredníctvom inovatívnych riešení v oblasti automatizácie, robotizácie a využívania umelej inteligencie. Naším zámerom je, aby každá advokátska kancelária, s ktorou spolupracujeme, získala dodatočný voľný deň každý týždeň, čo umožní lepšiu pracovnú flexibilitu a zvýšenú kvalitu života pre advokátov a ich tímy.

Tento cieľ realizujeme prostredníctvom nášho unikátneho riešenia - Virtuálneho koncipienta. Na rozdiel od tradičných softvérových nástrojov a aplikácií, ktoré vyžadujú zložité integrácie a často vedú len k ďalšiemu administratívnemu zaťaženiu, náš Virtuálny koncipient predstavuje revolučný prístup. Na advokátske kancelárie nazeráme komplexne, od rôznych právnych systémov cez komunikáciu so zamestnancami, vlastné legacy systémy, interné procesy, komunikáciu s klientom, rôzne pomocné nástroje až po každodenné pracovné úkony advokáta.

Rozumieme, že každá advokátska kancelária má svoju vlastnú identitu, svoje unikátne procesy a potreby. A preto Virtuálny koncipient nie je ďalší produkt, ale komplex služieb, ktoré sú šité na mieru potrebám a procesom každej advokátskej kancelárie.  Sme presvedčení, že advokátska kancelária by nemala pracovať pre technológiu, ale technológia by mala pracovať pre ňu.

Veríme v silu širokej palety technologických nástrojov a ich potenciál prispieť k úspechu advokátskych kancelárií. Našou hlavnou prioritou je zabezpečiť, aby tieto nástroje nepracovali izolovane, ale boli integrované do jednotného, efektívneho systému, ktorý podporuje existujúce procesy a zároveň udržiava a odráža charakter a filozofiu každej kancelárie.

V neposlednom rade sa zameriavame na hĺbkovú integráciu s legacy systémami, ktoré sú pre mnohé advokátske kancelárie neoceniteľné. Naším cieľom je vytvoriť synergický systém, ktorý podporuje efektivitu a minimalizuje potrebu zásadných zmien v osvedčených procesoch.  

Naše ciele:

 • Zvýšiť efektivitu advokátskych kancelárií o viac ako 50%
 • Znížiť čas strávený administratívnymi úlohami o 70%
 • Umožniť advokátom získať jeden voľný deň v týždni
 • Posilniť konkurencieschopnosť advokátskych kancelárií na trhu
 • Poskytnúť advokátom nástroje, ktoré im umožnia sústrediť sa na to, čo je pre nich najdôležitejšie - na prácu pre klientov

Naše hodnoty:

 • Inovácia
 • Dôvera
 • Robotizácia
 • Profesionalita
 • Spolupráca
 • Flexibilita

Veríme, že vďaka inováciám a moderným technológiám môžeme advokátskym kanceláriám pomôcť dosiahnuť ich ciele a posilniť ich postavenie na trhu.