Kontrola zmlúv

V súčasnej dobe sa stále viac a viac advokátov a advokátskych kancelárií rozhoduje využívať umelú inteligenciu na kontrolu právnych zmlúv, žalob a odvolaní. Vďaka rýchlemu rozvoju technológií je možné spracovať a analyzovať veľké množstvo dát za veľmi krátky čas.

Použitie neurónových sietí a strojového učenia dokáže výrazne znížiť riziko chýb a tento proces dokáže zabezpečiť, že všetky dôležité informácie sú správne extrahované a analyzované, čím sa minimalizuje riziko nesprávnej interpretácie alebo prehliadnutia kritických informácií. Ďalšou výhodou ich použitia je, že dokáže zabezpečiť väčšiu konzistenciu a spoľahlivosť pri kontrole dokumentov. To znamená, že výsledky kontroly budú vždy rovnaké a nezávisia od subjektívneho hodnotenia jednotlivých kontrolórov. Týmto dokážu advokátske kancelárie poskytovať lepšiu kvality služieb a zlepšiť konkurencieschopnosť.

Napríklad pri kontrole zmlúv je možne zapojiť AI v rámci internej databázy. Už hneď na začiatku pri vytváraní daného právneho dokumentu, vie AI porovnať daný dokument s inými v databáze a poskytnúť na základe porovnania, návrhy na doplnenie respektíve na opravu. Zároveň vie skontrolovať aktuálnosť paragrafových ustanovení a poskytnúť okamžitý náhľad.

To dokáže urýchliť spracovanie a hlavne znížiť chybovosť. A to sú výhody, ktoré istotne privíta ako advokát, tak aj klient.