BLOG

novinky z LegalTechu

Súčasný rýchly rozvoj technológií prináša mnohé príležitosti pre zefektívnenie advokátskych kancelárií a digitalizáciu administratívnych procesov. V nasledujúcom prehľade sa zameriavame na rôzne inovatívne technológie, ktoré majú potenciál transformovať advokátske kancelárie, zvýšiť produktivitu a zlepšiť interakciu s klientmi.

V digitálnom veku, kedy technológia a umelá inteligencia (AI) menia tvár mnohých odvetví, právny sektor nie je výnimkou. Revolúcia v legaltech prináša významné zlepšenia v efektivite, cenovej dostupnosti a prístupnosti právnych služieb. Jedným z najvýraznejších príkladov, ako kognitívna AI mení právne procesy, je automatizácia spracovania zmien v...

Teória Obmedzení (TOC) predstavuje revolučnú manažérsku filozofiu, ktorá nachádza uplatnenie aj v advokátskych kanceláriách. Vytvorená v 80. rokoch Dr. Eliyahom M. Goldrattom, TOC pomáha organizáciám z rôznych sektorov identifikovať a optimalizovať "obmedzenia", ktoré brzdia ich plný potenciál. V právnom prostredí môže byť TOC obzvlášť užitočná pri...

Dohoda Európskej únie o regulácii umelej inteligencie predstavuje bezprecedentný krok vpred v technologickej ére. S prijatím nového EU AI Act vstupujeme do novej éry transparentnosti a etiky v oblasti technológií. Tento legislatívny krok, považovaný za najambicióznejšiu reguláciu AI na svete, definuje globálne normy a zároveň otvára dvere pre...

V poslednom roku zaznamenala scéna LegalTech vďaka generatívnej AI významný rozruch. Advokáti, ktorí boli ešte pred príchodom tejto technológie otvorení zlepšovaniu efektivity vo svojich kanceláriách, sú teraz v popredí technologickej transformácie. Generatívna AI a ďalšie technológie ako automatizácia a robotizácia, môžu znamenať zásadnú zmenu v...

V ére digitálnej transformácie a technologických inovácií sa objavujú nástroje, ktoré majú potenciál obohatiť a transformovať právnu prax. Jedným z takýchto nástrojov je GPT (Generative Pre-trained Transformer), generatívna umelej inteligencia, ktorá je voľne dostupná na webe. GPT ponúka advokátom širokú škálu možností využitia, od generovania...

V dnešnej dobe, keď sa digitálna transformácia dotýka všetkých sektorov, je nevyhnutné, aby aj advokátske kancelárie uznali dôležitosť prispôsobenia sa digitálnemu svetu. Tento krok nie je len reakciou na technologický pokrok, ale strategickým rozhodnutím, ktoré môže výrazne zlepšiť kvalitu a efektivitu právnych služieb. Pozrime sa podrobnejšie na...