Generatívna AI a jej vplyv na advokáciu: Budúcnosť LegalTech

07.12.2023

V poslednom roku zaznamenala scéna LegalTech vďaka generatívnej AI významný rozruch. Advokáti, ktorí boli ešte pred príchodom tejto technológie otvorení zlepšovaniu efektivity vo svojich kanceláriách, sú teraz v popredí technologickej transformácie. Generatívna AI a ďalšie technológie ako automatizácia a robotizácia, môžu znamenať zásadnú zmenu v tom, ako právne firmy pracujú a fakturujú svoje služby. 

Generatívna AI a Fakturačné Modely

Generatívna AI môže mať hlbší dopad na dlhodobo zaužívané modely fakturácie advokátskych kancelárií. Podľa prieskumu Legaltech News, takmer 45% z opýtaných právnických firiem verí, že generatívna AI zníži ich závislosť na fakturácii za hodinu. Tento posun môže byť kritický pre firmy, ktoré hľadajú efektívnejšie a transparentnejšie spôsoby, ako fakturovať svoje služby.

Vplyv na Právnu Prax

Okrem generatívnej AI, automatizácia a robotizácia hrajú kľúčovú rolu v zlepšovaní procesov v advokátskych kanceláriách. Tieto technológie umožňujú efektívnejšie vykonávanie rutinných úloh, čo vedie k zníženiu nákladov, chybovosti a zvýšeniu presnosti. Zároveň umožňujú právnikom venovať sa zložitejším a strategicky dôležitým úlohám.

Alternatívne Modely Fakturácie

V reakcii na technologický pokrok a tlak klientov, advokátske kancelárie postupne prechádzajú od tradičnej fakturácie za hodinu k alternatívnym modelom. Tieto zahŕňajú paušálne presne stanovené platby, ceny za konkrétny produkt (službu) alebo predplatné. Tento trend môže byť posilnený práve vďaka generatívnej AI, ktorá ponúka nové možnosti pre efektívnejšiu právnu prácu.

Výzvy a Príležitosti

Advokátske kancelárie stoja pred výzvou prijať a integrovať nové technológie ako generatívna AI, aby zostali konkurencieschopné. Tieto technológie nielen že transformujú spôsob, akým sa vykonávajú právne služby, ale tiež otvárajú dvere pre inovatívne modely fakturácie, ktoré sú transparentnejšie a prispôsobivejšie potrebám klientov.

Vďaka generatívnej AI a súvisiacim technológiám sa otvára nová éra v LegalTech, ktorá ponúka advokátskym kanceláriám príležitosť na zlepšenie svojich služieb a zefektívnenie interných procesov. Je to výzva, ale zároveň aj príležitosť pre právne firmy, aby prehodnotili svoje postupy a prijali nové, inovatívne prístupy k poskytovaniu právnych služieb.