Marketing advokátskej kancelárie

20.08.2023

V dnešnej dobe je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby advokátska kancelária mala svoju webovú stránku. Webová stránka by nemala byť len akousi web vizitkou, ale mala by poskytovať určité benefity pre návštevníka webu, konkrétne klientov.

Pri stretnutiach s advokátmi sa stretávam s otázkami, či má význam naďalej investovať do svojho webu a reklamy a či naozaj môže webová stránka prinášať hodnotu klientom. Aj keď je pravda, že pre niektoré advokátske kancelárie nie je web prioritou, neopovrhli by možnosťou, aby im pomáhala s novými klientmi a zároveň udržiavala vzťah s už existujúcimi.

Podľa štatistiky spoločnosti Clio:

  • Viac ako 1/3 potenciálnych klientov začína svoje hľadanie právnika online, čo zdôrazňuje význam online prítomnosti advokátskej kancelárie pre získanie nových klientov.
  • 65% právnických kancelárií investuje väčšinu svojho marketingového rozpočtu do online kampaní, čo dokazuje, že online reklama a prítomnosť na internete sú nevyhnutnými nástrojmi pre rast advokátskej kancelárie.
  • 42% kancelárií trvá priemerný čas 3+ dní na odpoveď na správu od nového potenciálneho klienta, čo naznačuje potrebu rýchlejšej a efektívnejšej komunikácie so záujemcami.
  • 26% právnických kancelárií neeviduje a nesleduje žiadne informácie o svojom webe, čo vedie k strate potenciálnych klientov a príležitostí.
  • Až 86% právnických kancelárií nezbiera e-mailové adresy, a 45% z nich nezíska telefónne číslo pri prvom kontakte s potenciálnym klientom, čo znamená stratu možnosti nadviazať obchodný kontakt.
  • Až 35% interakcií s webovou stránkou zostáva bez odpovede, čo vedie k stratám možnosti spolupracovať s klientom.

S využitím moderných technológií, ako je virtuálny asistent, môže advokátska kancelária úspešne vyriešiť tieto problémy. Virtuálny asistent umožní efektívnu online komunikáciu s potenciálnymi klientmi, rýchlu a primeranú odpoveď na ich otázky a získa pre advokátsku kanceláriu dôležité informácie. Týmto asistentom je možné zlepšiť marketingový prístup a urobiť svoju kanceláriu prístupnou napríklad aj pre klientov mimo fyzického sídla kancelárie 24h/7. 

Zavedením tejto inovatívnej služby môže advokátska kancelária skutočne efektívne využiť svoje investície do webu a online reklám.