Zlepšovanie v advokátskej kancelárií

12.03.2023

Postupné zlepšovanie je lepšie ako odkladaná dokonalosť. 

Mark Twain

Môže advokát mať viac času a zároveň zvýšiť svoje zisky, resp. aspoň ich neznížiť?

Z rozhovorov s advokátmi a internými právnikmi som zistil, že takmer každý pociťuje potrebu niečo zlepšiť, ale nevie čo, ako, kedy začať a či to prinesie požadovaný výsledok.

Občas si kúpia voľaký produkt na zefektívnenie práce, avšak ani ten neprinesie to, čo sľuboval. Ľudia vo firme si na neho ťažko zvykajú a veľakrát majú problém s jeho implementáciou do svojho systému práce.

V dnešnej dobe existuje mnoho rôznych možností na zlepšenie práce v advokátskej kancelárií. Od optimalizácie procesov kancelárie (projektový manažment, znižovanie nákladov, zvyšovanie výkonnosti...) až po inovácie pri riešení právnych problémov, komunikácií s klientom, tvorbe dokumentov .... (automatizácia, robotizácia, využívanie umelej inteligencie...).

Podobne ako klient advokáta, ktorý potrebuje zmeniť situáciu v ktorej sa nachádza, aj advokát, ktorý chce zmenu, by mal najprv začať s definovaním problému, upresnením cieľa a následne realizovaním zlepšení.

Trh legaltechu ponúka mnoho produktov, pričom každý z nich je svojím spôsobom výnimočný, ale možno nie vhodný pre každú advokátsku kanceláriu.