Digatalizačný audit

Vyplnením tohto dotazníka zistíte, kde máte nedostatky v oblasti digitalizácie, čo Vám pomôže lepšie začať s jej implementáciou. Tento audit je navrhnutý tak, aby Vám pomohol optimalizovať pracovné postupy a technológie. Identifikácia kľúčových výziev Vám umožní efektívnejšie riešiť problémy. Po zadaní emailu obdržíte základný výsledok auditu, vďaka ktorému môžete zvýšiť efektivitu Vašich procesov. Vaša spolupráca je nevyhnutná na dosiahnutie úspešnej digitalizácie. Spoločne tak dosiahneme výrazné zlepšenie vo fungovaní Vašej advokátskej kancelárie.