Správa dokumentov

S príchodom počítačov, internetu a mobilov došlo k značnej zmene v správe dokumentov. Vo väčšine advokátskych kancelárií sa stále viac dokumentov spracováva elektronicky, čím vzniká priestor na využívanie dostupných inovačných technológií. 

Jedným z najvhodnejších spôsobov spracovania takýchto dokumentov je využívanie NLP (Natural Language Processing) a AI (umelá inteligencia), a to napríklad: 

  • NLP môže byť použité na extrahovanie informácií z právnych dokumentov a klasifikáciu dokumentov podľa ich obsahu a závažnosti. Pomáha to pri rýchlejšom a efektívnejšom spracovaní dokumentov a uľahčuje prácu advokátom a koncipientom.
  • OCR (optické rozpoznávanie znakov v texte) - umožňuje digitalizovať papierové dokumenty a previesť ich na digitálny formát. Toto zefektívňuje proces archivácie, ukladania dokumentov a umožňuje ich rýchlejšie a jednoduchšie vyhľadávanie.
  • Virtuálny Asistent (eAdvocat.sk) - takýto Asistenti môžu byť použití na automatizáciu odpovedí na často kladené otázky, na rýchlu pomoc klientom alebo nasmerovanie klienta k samoobslužnému riešeniu. Môžu byť tiež využité na zefektívnenie internej komunikácie v rámci advokátskej kancelárie, odovzdávanie si informácií, prehľadávanie vlastných databáz a podobne. 

Využívanie NLP a AI v advokátskych kanceláriách umožňuje advokátom a koncipientom zlepšovať a zefektívniť správu dokumentov, čím znižuje chybovosť a zvyšuje produktivitu. Týmto spôsobom môžu advokátske kancelárie poskytovať lepšie služby svojim klientom a zvyšovať svoju konkurencieschopnosť na trhu.